Frissítés dátuma: 2017. 12. 12.

Lakás- és vagyon kárbejelentés tájékoztató

A Groupama Biztosítónál mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban enyhíthessük ügyfeleink kárait.


Mi a teendő káresemény bekövetkeztekor?

  A tűzesetet, robbanást a tűzoltóságnak, a betöréses lopást, rablást és kifosztást a rendőrségnek is be kell jelenteni a lehető legrövidebb időn belül.

  A káresetet a bekövetkezésétől/észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni a biztosítónak.

  A kárhelyszínt a bejelentéstől a szemle időpontjáig, - legfeljebb az 5. napig - változatlanul kell hagyni. Csak a kárenyhítéshez elengedhetetlenül szükséges mértékben szabad változtatni a károsodott vagyontárgyakon, mivel lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.
Kárbejelentési lehetőségek

Kárbejelentés telefonon, TeleCenter: +36 1 467 3500

Kárbejelentés az Írjon nekünk szolgáltatásunkon keresztül

Kárbejelentés kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban

Kárbejelentés írásban, Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049 


Kárbejelentés "Garancia 24" szolgáltatáson keresztül: Az asszisztencia szolgálat a kötvényen megjelölt telefonszámon a nap 24 órájában fogadja az ügyfelek kárbejelentéseit
Milyen adatokra lesz szükség minden esetben?


•  a szerződő neve, születési dátuma, anyja neve

•  a biztosított neve, születési dátuma, anyja neve

•  a szerződésszám (ami a kötvényen található)

•  a kockázatviselés helye,

•  a biztosított vagy annak képviselőjének elérhetősége (levelezési cím, telefon, fax, e-mail)

•  a káridőpont, (év, hónap, nap, kb. óra)

•  a kár észlelésének időpontja

•  a káresemény megnevezése,

•  a kárhelyszín címe,

•  a kár keletkezésének rövid, tényszerű leírása,

•  a károsodott vagyontárgyak megnevezése,

•  a kár becsült összértékeMilyen iratok bemutatására lehet szükség?


•  Tűzkárok esetében a tűzrendészeti hatóság határozata

•  A betöréses lopás károk, valamint a rablás és kifosztás károknál a nyomozást megszüntető rendőrségi határozat, ügyészségi vádemelési javaslat, vagy bírósági végzés.

•  A 300 000 Ft-ot meghaladó épületkárok esetében szükséges csatolni egy 3 hónapnál nem régebbi keltezésű tulajdoni lapot.

•  Költségvetés és számla

•  A vonatkozó biztosítási feltételekben megjelölt, a kárrendezés során a biztosító által kért egyéb irat.


 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső