Üzenet adatai

Üzenet adatai

A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében kérjük, adja meg telefonszámát.
Állandó lakcím
A településnév, közterületnév és -típus mezők beírásakor a kezdőbetű megnyomása után várjon a lista megjelenésére, majd abból válassza ki a megfelelőt.
Irányítószám
Település
Neve
Típusa
 
Nem találom a listában
Postafiók száma
Helyrajzi szám
Házszám
Házszám kiegészítő
Emelet
Ajtó
Nyilatkozom, hogy a fent megadott biztosítási szerződéssel összefüggésben az adott ügyben a cég nevében a Groupama Biztosító Zrt. előtt eljárhatok.
 
Dokumentumok csatolása
Dokumentum csatolása kizárólag pdf és kép (jpg, jpeg, tif) formátumban lehetséges.
Ügyelni kell arra, hogy a fájl nevében ne legyen ékezet!
A feltöltött fájlok mérete összesen ne haladja meg a 15 MB-ot!
(A fájl feltöltés sikertelen lesz, ha a fentiek nem teljesülnek.)
 
 

Hibajegyzék

Amennyiben általános információkérés céljából kereste fel honlapunkat:
Tudomásul veszem, hogy jelen tájékoztatás során az adatkezelés célja: az általános tájékoztatás megadásához szükséges adatkezelés.
Amennyiben szerződéssel kapcsolatos információkérés céljából kereste fel honlapunkat:
Tudomásul veszem, hogy a kár, illetve szolgáltatási igény bejelentése, annak rendezése során megadott adatok kezelésének célja: a szolgáltatási igény elbírálása, a kárrendezési eljárás lefolytatása és a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, és ezzel összefüggésben az érintett beazonosításához és a kérelem megválaszolásához szükséges mértékű adatkezelés.
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a biztosító honlapján (www.groupama.hu), valamint az ügyfélszolgálati irodáiban elérhető Általános adatvédelmi információk tartalmazza.