Stanovenie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 27.01.2023
Archív čistých hodnôt majetku v podielových fondoch
27.01.2023
Názov podielového fondu Čistá hodnota majetku (v €):
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 326,177
Ázijský akciový eurový podielový fond 257,361
Eurový podielový fond finančného trhu 302,910
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 477,709