Stanovenie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 26.05.2023
Archív čistých hodnôt majetku v podielových fondoch
26.05.2023
Názov podielového fondu Čistá hodnota majetku (v €):
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 245,418
Ázijský akciový eurový podielový fond 183,032
Eurový podielový fond finančného trhu 235,357
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 359,455