Stanovenie denného kurzu podielového fondu sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 21.03.2019
Archív kurzov
21.03.2019
Názov podielového fondu Nákupné kurzy:
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 1.74366
Ázijský akciový eurový podielový fond 1.573467
Eurový podielový fond finančného trhu 1.037741
Eurový podielový fond s ochranou istiny a výnosu Opál (trhový) 1.210648
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 1.149743