Stanovenie denného kurzu podielového fondu sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 01.12.2020
Archív kurzov
01.12.2020
Názov podielového fondu Nákupné kurzy:
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 2.010642
Ázijský akciový eurový podielový fond 1.760083
Eurový podielový fond finančného trhu 1.038389
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 1.304469