Stanovenie denného kurzu podielového fondu sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 29.03.2023
Archív kurzov
29.03.2023
Názov podielového fondu Nákupné kurzy:
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 2.247306
Ázijský akciový eurový podielový fond 1.655306
Eurový podielový fond finančného trhu 1.04486
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 1.160871