Stanovenie denného kurzu podielového fondu sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 26.06.2019
Archív kurzov
26.06.2019
Názov podielového fondu Nákupné kurzy:
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 1.806255
Ázijský akciový eurový podielový fond 1.563427
Eurový podielový fond finančného trhu 1.037981
Eurový podielový fond s ochranou istiny a výnosu Opál (trhový) 1.211611
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 1.196563