Stanovenie denného kurzu podielového fondu sa zakladá na zverejnených údajoch o denných kurzoch podkladových aktív. Ich aktuálne kurzy sú uvedené k dátumu 01.12.2022
Archív kurzov
01.12.2022
Názov podielového fondu Nákupné kurzy:
Akciový eurový podielový fond trvalého rozvoja 2.142519
Ázijský akciový eurový podielový fond 1.702714
Eurový podielový fond finančného trhu 1.039768
Protiinflačný dlhopisový eurový podielový fond 1.160152